Performances

BOOTH [+18]
Adonis Vais
nani [+18]
Dimitris Tsesmelis
Room for Two
Christos Mouhas
How to Selfy
Giorgos Sioras Deligiannis
LET ME SERVE YOU [+18] 
Ioanna Gerakidi & Nefeli Kadinopoulou Asteriou
SKIN [+18]
Lia Haraki
Fantasy Travel [+15]
Marios Hatziprokopiou
demos/Demos
t.a.a.g.
BOOTH [+18]
Five Steps to Save the World [+16] 
nani [+18]
Room for Two
How to Selfy
LET ME SERVE YOU [+18] 
SKIN [+18]
The Active Spectator [+18]
Fantasy Travel [+15]
demos/Demos