A chance to purchase the immaterial

See all performances

Artists

Anna Pangalou, Ana Sánchez-Colberg, Adonis Vais, arisandmartha, Christos Mouchas, Dimitris Tsesmelis, Eleftheria Panousi, Giorgos Sioras Deligiannis, Ioanna Gerakidi, Lia Haraki, Marina Genadieva, Marios Hatziprokopiou, Nadi Gogoulou, Nefeli Kadinopoulou Asteriou, t.a.a.g., Thanasis Kritsakis,